Zacznij rok od dobrego kroku i ubezpiecz się na życie

Zacznij rok od dobrego kroku i ubezpiecz się na życie

Zacznij rok od dobrego kroku i ubezpiecz się na życie

2020 rok już za nami. Niewątpliwie był on rokiem wyjątkowym. To rok, który wiele zmienił i pokazał, że niemożliwe tak naprawdę jest możliwe i że wystarczy jedna chwila, by nasze życie całkowicie się odmieniło.

Był to też rok, który dał nam ogromną szkołę życia, nauczył nas cierpliwości oraz pokazał co i kto najbardziej liczy się w naszym życiu. Doceniliśmy zdrowie, rodzinę i bezpieczeństwo. Zrozumieliśmy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, jakie będą miały miejsce w naszym życiu, ale jesteśmy w stanie zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych, choćby ubezpieczając się. Ubezpieczenie daje nam bowiem pewność, że w trudnych momentach naszego życia nie zostaniemy bez środków finansowych i bez pomocy.

Ubezpieczenie gwarancją bezpieczeństwa finansowego najbliższych na wypadek naszej śmierci

Polisa na życie zapewnia poczucie bezpieczeństwa finansowego naszych najbliższych, gdy nas już zabraknie. W przypadku naszej śmierci, rodzina otrzyma świadczenia równe wysokości sumy ubezpieczenia, co może przydać się m.in. na spłatę zaciągniętych zobowiązań czy kredytów. Z badań przeprowadzonych w listopadzie 2020 roku na zlecenie Unum Życie TUiR S.A. wynika, że w razie śmierci 29% badanych, ich bliscy będą mogli skorzystać z polisy. To o 4 punkty procentowe więcej niż w kwietniu tego samego roku.  

Ubezpieczenie gwarancją świadczenia pieniężnego w przypadku choroby

Wybierając polisę, sprawdźmy czy obejmuje ona nie tylko sytuację śmierci ale też poważnego zachorowania. Chodzi tu zarówno o takie zdarzenia jak  pobyt w szpitalu, operacje, choroby lub też długotrwała niezdolność do pracy. Takie sytuacje znacznie uszczuplają rodzinny budżet, szczególnie gdy trzeba sięgnąć po prywatną opinię medyczną lub przyspieszyć zabiegi lub leczenie udając się do prywatnych placówek medycznych. Pamiętajmy też, że w sytuacji choroby osoba zatrudniona na etat zarabia przez pierwsze 6 miesięcy o 20% mniej, a osoba samozatrudniona może w ogóle utracić dochód. To ogromne obciążenie dla rodziny, nie tylko emocjonalne, ale i finansowe. Dzięki ubezpieczeniu, już w momencie diagnozy możemy liczyć na wypłatę świadczenia, które można przeznaczyć zarówno na leczenie, jak i na pokrycie bieżących potrzeb jak spłata kredytów, utrzymanie domu czy edukacja dzieci. Tym bardziej, kiedy na oszczędności nie ma co liczyć. Z badań na zlecenie Unum Życie TUiR S.A. wynika, że w razie śmierci głównego żywiciela 11% badanych mogłoby pokrywać co najwyżej trzymiesięczne zobowiązania, a aż 34% nie wie na jak długo starczyłoby im pieniędzy.

Ubezpieczenie to nie tylko pieniądze

Dobre ubezpieczenia posiadają wbudowany pakiet assistance. W razie diagnozy np. nowotworu lub choroby układu krążenia, ubezpieczony może skorzystać z całodobowej infolinii, gdzie specjaliści pomogą w organizacji wizyt lekarskich, badań ambulatoryjnych, drugiej opinii medycznej, a także wsparcia psychologa czy pomocy w dostosowaniu miejsca zamieszkania do zmienionych potrzeb pacjenta. Biorąc pod uwagę, że diagnoza często wywraca życie pacjentów do góry nogami a nikt z nas nie ma gotowego w szufladzie planu co w takiej sytuacji zrobić, gdzie się udać, z kim porozmawiać, taki pakiet assistance jest jak dobry przyjaciel, który tę drogę ma już za sobą i zdejmuje z nas ciężar organizacji tych potrzebnych kroków.

Ubezpieczenie umożliwiające dobry start dziecka w przyszłość

Polisa na życie stanowi zabezpieczenie dla dzieci w przypadku śmierci jednego lub obojga rodziców. Otrzymane z polisy pieniądze pozwolą dziecku na dalsze kształcenie się oraz pokryją codzienne wydatki. Zapewnią mu tym samym poczucie bezpieczeństwa oraz zabezpieczenie finansowe na dobry start w przyszłość. To w przypadku podstawowej polisy na życie. Natomiast na rynku dostępne są również ubezpieczenia pomagające odkładać pieniądze na start dziecka w dorosłość. Ze wspomnianych badań już wiemy, że nie jesteśmy narodem, który lubi trzymać pieniądze w przysłowiowej skarpecie. Niektóre polisy na życie zapewniają nam nie tylko ochronę, ale również część składki przeznaczana jest na budowanie kapitału, który wraz z osiągnięciem dorosłości dziecka może być wypłacony lub przeznaczony na dalszą jego ochronę w postaci umowy bezskładkowej, czyli dziecko nie musi już opłacać polisy, a jest ubezpieczone.  

Ubezpieczenie najlepszą receptą na poczucie naszego bezpieczeństwa i spokojne życie

Posiadanie polisy powoduje, że nie musimy już w tak dużym stopniu obawiać się o przyszłość naszą i najbliższych. Możemy żyć w pełni i spokojnie z przekonaniem, że w sytuacji, gdy stracimy zdrowie lub życie sytuacja finansowa rodziny przez dłuższy czas będzie na podobnym poziomie, jak to było wcześniej. Badania przeprowadzone dla Unum Życie TUiR S.A. potwierdzają, że polisa na życie wzbudza w nas przede wszystkim pozytywne emocje, takie jak uczucie spokoju, bezpieczeństwa i odpowiedzialności.