Ubezpieczenie na życie… na co zwrócić uwagę wybierając polisę

Ubezpieczenie na życie… na co zwrócić uwagę wybierając polisę

Ubezpieczenie na życie… na co zwrócić uwagę wybierając polisę

Zakup ubezpieczenia na życie to poważna decyzja, a jeśli robisz to po raz pierwszy może pojawić się wiele pytań. Jaki jest cel ubezpieczenia na życie? Czy potrzebuję polisy w moim wieku? Jaka ochrona będzie dla mnie najlepsza?

Ubezpieczenie na życie może stanowić istotną część stabilności finansowej i dobrego samopoczucia Twojej rodziny, jednak dla większości ludzi myśl o zakupie odpowiedniego rodzaju ubezpieczenia może być nieco przytłaczająca.

O tym, jak przygotować się przed przystąpieniem do wyboru ubezpieczenia na życie rozmawiamy z Barbarą Nawrocką, Consulting Life Protection Advisorem w Unum Życie, która w swojej karierze otoczyła ochroną prawie 700 klientów, należy do międzynarodowego, prestiżowego Million Dollar Round Table, zrzeszającego najlepszych ekspertów finansowych z całego świata.

Świadomość ubezpieczeniowa

Życie jest zawsze pełne niespodzianek, które mogą być zarówno miłe, ale też nieprzyjemne i nieprzewidywalne. Kiedy zdarzają się nieoczekiwanie złe rzeczy, wydaje się nam, że możemy sobie z nimi poradzić, ale w rzeczywistości nigdy nie jesteśmy w pełni na to przygotowani. Wtedy to często zastanawiamy się gdzie sięgnąć po gotówkę, by sobie pomóc. W tym momencie sprawdza się funkcja ochronna ubezpieczenia, które zapewnia pieniądze gdy los mówi „sprawdzam”.

Ponieważ „życie jest jak pudełko czekoladek, nigdy nie wiesz, co dostaniesz”, jak mówiła mama Forresta Gumpa, głównego bohater filmu z 1994 roku o tym samym tytule, tak samo może być z kupowaniem ubezpieczenia na życie. Opcji jest tak wiele, że nie wiadomo, co i jak wybrać.

To może wydawać się bardzo wymagający proces, szczególnie dla osób wybierających swoje pierwsze ubezpieczenie. W prostych słowach ujmując, polisa na życie to umowa między Tobą a firmą ubezpieczeniową. Zgadzasz się płacić składkę z wygodną dla Ciebie częstotliwością. W zamian firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się wypłacić określoną sumę osobie lub osobom, które wybierzesz jako Uposażonych w razie Twojej śmierci. Ubezpieczenie oferuje również rozwiązania, dzięki którym otrzymasz pieniądze na wypadek poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu i pobytu w szpitalu oraz operacji.” – mówi Barbara Nawrocka.

Wysokość sumy ubezpieczenia

Wybór planu ubezpieczenia na życie wymaga od nas zastanowienia się nad czymś, co jest trudne i nie chcemy o tym myśleć. Ale przecież ubezpieczenia na życie gwarantują spokój ducha, gdyż zdejmują z nas znaczną część trosk, np. tych dotyczących spłaty kredytu, czy finansowania naszych rodzinnych marzeń i planów, które choroba bądź wypadek mogą pokrzyżować. Ale jak obliczyć na jaką sumę się ubezpieczyć?

„Jeśli chcemy zapewnić swojej rodzinie podobny standard życia na wypadek niespodziewanej śmierci lub wypadku głównego żywiciela, to będzie to miało wpływ na wysokość sumy ubezpieczenia. Na przykład: jaką sumę pieniędzy rocznie i na jaki okres czasu potrzebuje Twoja rodzina, aby uzupełnić utracony dochód? Jeśli Twój dochód wynosił około 70.000 PLN rocznie, możesz oczekiwać aby suma ubezpieczenia była wielokrotnością tej wartości, czyli mnożymy dochód przez okres kilku lub kilkunastu lat. Pozwoli to Twoim bliskim uporządkować na nowo wiele spraw finansowych i zapewni dodatkowe środki na pokrycie kosztów spadkowych lub tych związanych z edukacją dzieci.” – dodaje ekspertka.

Świadczenia z poszczególnych zdarzeń

Pandemia Covid-19 uzmysłowiła nam wszystkim kruchość ludzkiego zdrowia i życia, zwiększając zapotrzebowanie na ubezpieczenie na życie i zdrowie. Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń po III kw. 2020 r. ubezpieczenie zdrowotne ma już ponad 3,1 mln Polaków, co jest o 10,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Patrząc na wyniki po pierwszym kwartale 2021 roku zauważamy ponad 6 proc. wzrost w przypisie składki brutto, która dla całego sektora ubezpieczeń na życie wyniosła 5,5 mld złotych. Wartość świadczeń, wypłaconych klientom w najtrudniejszych momentach ich życia wyniosła 4,77 mld złotych. Z samych ochronnych ubezpieczeń na życie rynek odnotował 28 proc. wzrost wypłaty świadczeń.

„Myśląc o wartości, jaką chcielibyśmy otrzymać z ubezpieczenia w razie nieszczęśliwego zdarzenia, zwykle myślimy o konieczności spłaty głównego zobowiązania, na przykład kredytu hipotecznego. Warto jednak zastanowić się, o ile więcej pieniędzy byłoby potrzebne, aby pomóc jednocześnie współmałżonkowi/współmałżonce lub partnerowi/partnerce w opłaceniu rachunków, utrzymaniu dzieci, opłaceniu czesnego na studiach lub zaspokojeniu wszelkich innych bieżących potrzeb. Ubezpieczenia na życie mogą zapewnić rodzinie pewność i stabilność finansową, gdy Ciebie zabraknie. Ale ogólnie rzecz biorąc, im szerszy mamy zakres ubezpieczenia na życie, tym więcej korzyści zapewni ono Twojej rodzinie oraz Tobie w razie Twojej choroby czy rekonwalescencji po wypadku. Dzisiaj ta potrzeba okazuje się tą wiodącą.” – dodaje agentka.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Coraz szybszy tryb życia, stres, niewłaściwe odżywianie, zanieczyszczone środowisko – nie bez powodu poważne choroby dotykają coraz więcej osób, a specjalistyczne zabiegi i leki są bardzo kosztowne.

Warto zatem poświęcić odpowiedni czas na rozmowę z agentem, aby dobrze wybrać polisę na życie, która zagwarantuje Ci należne świadczenie nie tylko w razie śmierci. Co więcej, w sytuacji choroby mając dobrą polisę zyskujesz wsparcie w postaci nie tylko pieniędzy. W ramach umowy Ubezpieczenie na wypadek chorób układu krążenia w Unum lub na wypadek choroby onkologicznej otrzymujesz dodatkowy pakiet całodobowo dostępnych usług. Możesz liczyć na organizację i pokrycie kosztów wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, organizację leczenia, konsultacji medycznych, drugą opinię medyczną, czy organizację sanatorium. To niezwykle pomocne wsparcie, gdy nagle życie wywraca się do góry nogami.

Wycena Twojej polisy

Aby uzyskać konkretną stawkę polisy, warto spotkać się z agentem ubezpieczeniowym, a następnie wypełnić wniosek. Zostaniesz poproszony o odpowiedzi na pytania dotyczące:

  • wieku,
  • przebytych chorób,
  • przebytych operacji,
  • nałogów,
  • zażywanych leków,
  • pobytów w szpitalu,
  • wyników dotychczasowych badaniach.

„Przy wypełnianiu wniosku o ubezpieczenie ubezpieczyciel zapyta Cię o charakter Twojej aktywności zawodowej lub prywatnej. Czy Twoja praca lub hobby jest tym, które zwiększają ryzyko wypadków lub chorób. Informacje te są niezbędne do określenia rzeczywistej stawki ubezpieczenia. Podanie tych informacji jest gwarancją uzyskania należnego świadczenia w razie nieprzewidzianego zdarzenia. Dodam, że tego typu pytania Unum zada tylko raz przy zawarciu umowy, a jej warunki nie zmienią się, niezależnie od naszych dalszych wyborów życiowych lub stanu zdrowia.” – zwraca uwagę Barbara Nawrocka.

Uposażony i uposażeni

Według definicji uposażony, to osoba imiennie wyznaczona przez osobę ubezpieczającą w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Prostymi słowami, w razie Twojej śmierci uposażony otrzyma pieniądze z polisy.

„Świadczenie z indywidualnej polisy na życie jest wolne od wszelkich podatków i nie wchodzi do masy spadkowej, dlatego możesz nim zabezpieczyć każdą bliską sobie osobę lub instytucję. Przed podpisaniem wniosku o ubezpieczenie koniecznie należy sprawdzić kogo można uposażyć oraz czy możliwe jest uposażenie więcej niż jednej osoby.

Nie tylko osoby fizyczne można uposażać na polisie. Może to być również fundacja, jednak częstszym rozwiązaniem na rynku jest uposażenie banku, który kredytuje nam zakup domu czy mieszkania. W razie naszej śmierci bank otrzyma pieniądze z polisy, które pomniejszą pozostałą do spłaty część kredytu. Co ważne, bank może zatrzymać świadczenie tylko do kwoty aktualnego zobowiązania. Jeśli świadczenie z tytułu śmierci jest wyższe niż kwota aktualnego zobowiązania względem banku, to pozostała część świadczenia zostanie wypłacona uposażonym zastępczym lub jest dziedziczona.” – wyjaśnia ekspertka.

Czasami zdarza się, że dziecko występuje w roli uposażonego na polisie ubezpieczeniowej rodzica. Uposażenie nieletniego może wiązać się z podjęciem dodatkowych czynności przy wypłacie świadczenia. Dziecko, do momentu osiągnięcia pełnoletności, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, dlatego z wnioskiem o wypłatę świadczenia w jego imieniu może wystąpić jedynie przedstawiciel ustawowy ‒ drugi rodzic, a w przypadku braku drugiego rodzica ustanowiony przez sąd opiekuńczy opiekun prawny.

Twoje zabezpieczenie

Jeśli chcesz, aby polisa w pełni odpowiadała Twoim potrzebom, uwzględniała Twoje ryzyka, troski, plany i marzenia, nie warto wybierać „pierwszej lepszej”. Taki produkt powinien być przygotowany przez profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, a wybór poprzedzony rzetelną analizą potrzeb, które przecież przez całe życie mogą się zmieniać. Dlatego właśnie wybór dobrego agenta, któremu zaufasz to wybór partnera na lata, który będzie stał na straży Twojego zabezpieczenia, a Ty już o nic nie będziesz musiał się martwić.