Ubezpieczenia grupowe na życie  – dla kogo, po co i za ile?

Ubezpieczenia grupowe na życie – dla kogo, po co i za ile?

Ubezpieczenia grupowe na życie – dla kogo, po co i za ile?

Ubezpieczenia grupowe na życie to już niemal „must-have” w ofercie benefitów pracowniczych. Szczególnie po roku w niełatwej rzeczywistości, w obliczu której znaczenie ochrony życia i zdrowia nabrało większej wagi. To też benefit, który w ostatnich latach bardzo ewoluował. Co to właściwie jest ubezpieczenie grupowe? Co daje? I jakie przynosi korzyści?

Oto garść rynkowych opinii, z którymi rozprawimy się wraz z Joanną Grudnik, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych w Unum Życie, która niejeden program ubezpieczeniowy wdrożyła w firmach, a na tle jej wieloletniego doświadczenia polisy grupowe przeszły prawdziwą transformację. Oto cała prawda o potocznie zwanych „grupówkach”.

Ubezpieczenie grupowe działa tylko w przypadku mojej śmierci.

 FAŁSZ

Ubezpieczenie grupowe może chronić nie tylko życie, ale i zdrowie ubezpieczonego pracownika oraz członków jego rodziny, w zależności od oczekiwań i indywidulanych preferencji grupy.

W ramach ochrony życia ubezpieczenie zapewnia osobom uposażonym wypłatę świadczenia w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Możliwa jest też dodatkowa wypłata, jeśli śmierć ubezpieczonego jest wynikiem nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku w pracy, w wyniku zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Natomiast w ramach ochrony zdrowia, polisy zapewniają wypłatę świadczenia, gdy ubezpieczony pracownik poważnie zachoruje, będzie poddany operacji chirurgicznej, będzie hospitalizowany, rehabilitowany lub dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Ubezpieczenia grupowe chroniące bliskich Pracownika zapewniają również pieniądze, gdy to członkowie rodziny nagle zachorują lub ulegną wypadkowi.

Ubezpieczenie grupowe jest takie samo dla wszystkich pracowników.

 FAŁSZ

Jeśli pracownik zdecyduje się na przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, może wybrać dowolny wariant z oferty odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Dla pracowników mogą być dostępne warianty, zarówno podstawowy, jak i dodatkowe pakiety (np. ochrona na wypadek choroby onkologicznej, kardiologicznej, ochrona następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletnich dzieci, czy ubezpieczenie NNW dla osób aktywnych i lubiących nie zawsze bezpieczny sport). Oferta uwzględnia wiele różnych potrzeb, a jej finalny kształt jest zależny od pracownika i „szyty na miarę” danej grupy.

Przystąpienie do polisy grupowej wiąże się z wypełnieniem ton formularzy i dokumentów.

 FAŁSZ

Wystarczy wypełnić wniosek przystąpienia do ubezpieczenia. Jedynie w uzasadnionych przypadkach konieczne jest złożenie dodatkowych oświadczeń zdrowotnych. Ale dziś jest to o wiele prostsze! Dostępna jest forma on-line, która umożliwia zapisy do ubezpieczenia z każdego miejsca na ziemi i o dowolnej porze. Jest to idealne rozwiązanie dla firm o rozproszonej strukturze, hybrydowym modelu pracy, czy różnorodnych stanowiskach pracy. Szybka i zdalna forma przystąpienia wspiera też Działy HR we wdrożeniu ubezpieczenia w firmach i zarządzaniu dokumentacją, którą system automatycznie generuje.

W ubezpieczeniach grupowych są niskie sumy ubezpieczenia i niskie świadczenia.

FAŁSZ

Wysokość sumy ubezpieczenia może być wielokrotnością miesięcznych zarobków lub może być stała, w zależności od wyboru danego pracodawcy. Opcja wielokrotności wynagrodzenia to rozwiązanie pozwalające zachować zależność między udzielaną ochroną, a wysokością zarobków. W razie zdarzenia objętego ochroną wypłacone świadczenie będą odzwierciedlać faktyczne zarobki i tym samym potrzeby osoby ubezpieczonej. Poza tym jest możliwość skorzystania z pakietów dodatkowych, dzięki którym automatycznie podwyższamy sumy ubezpieczenia zaoferowane w wariancie podstawowym.

Ubezpieczeniem grupowym mogę objąć moich członków rodziny.

PRAWDA

U ubezpieczeniu grupowym istnieje możliwość objęcia ochroną zarówno pracownika, jak i członków jego rodziny (małżonków/partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci). Ochroną objęte są takie zdarzenia jak: wypadki, operacje czy choroby.

Dzięki ubezpieczeniu grupowemu, w razie nowotworu mam dostęp do lekarzy, rehabilitacji, drugiej opinii medycznej.

PRAWDA

Nowotwory złośliwe są drugą, najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce, a skuteczne ich leczenie może wiązać się z dużym obciążeniem finansowym. Często też walka z chorobą ogranicza nasze możliwości pracy i zarabiania pieniędzy, co wpływa na jakość życia. W przypadku zdiagnozowania nowotworu złośliwego lub nowotworu o granicznej złośliwości, pieniądze z ubezpieczenia mogą okazać się prawdziwym wsparciem. Dodatkowo osoba ubezpieczona otrzymuje bezpłatny numer całodobowej infolinii, pod którym ma możliwość zorganizowania usług i badań medycznych, powtórnej opinii medycznej, konsultacji diagnozy, sanatorium, rehabilitacji, leczenia onkologicznego: chemioterapii, immunoterapii, hormonoterapii, radioterapii i terapii celowanej. Dodatkowo można skorzystać z pomocy psychologa.

Ubezpieczenie grupowe może być kontynuowane po odejściu z pracy.  

PRAWDA

W przypadku zakończenia współpracy z firmą, w której pracownik miał ubezpieczenie grupowe, można je kontynuować. Dotyczy to także ubezpieczonych członków rodziny.

Pieniądze z ubezpieczenia grupowego dostaje się ekspresowo.

PRAWDA

Zdecydowana większość zdarzeń objętych ubezpieczeniem to trudne dla klientów sytuacje, destabilizujące dotychczasowe życie. Wiemy, że pieniądze w takich momentach wiele ułatwiają. Dlatego średni czas rozpatrzenia wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka lub śmierci rodzica w Unum Życie wynosi 1 dzień od daty otrzymania kompletu dokumentów, oraz 3 dni od otrzymania kompletu dokumentacji medycznej w przypadku roszczeń medycznych.