Segreguj jak pro

Segreguj jak pro

Segreguj jak pro

Wyrzucanie śmieci do kosza to dobry nawyk. To tam proces zarządzanie odpadami ma właśnie swój początek. Chociaż część z nas uważa, że segregacja zaczyna się, gdy odpady dotrą do kosza furgonetki lub wysypiska śmieci, to naprawdę segregacja zaczyna się w naszym domu.

Większość miejsc, w których przebywamy, będzie miała jakąś formę segregacji odpadów. Nasze biura mogą mieć osobne kosze na papier i plastik, siłownie mają kosze na różne surowce wtórne a osiedla wyposażone są w punkt selektywnej zbiórki odpadów. Od tego roku również w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego również prywatne posesje powinny mieć jakąś formę segregacji zanieczyszczeń. Jednym słowem od segregacji nie ma wakacji!

Dlaczego powinniśmy segregować odpady?

Powodów jest wiele. Od kilku lat za segregacją mocno przemawiają względy ekonomiczne. Czy wiesz, że opłata za odbiór odpadów segregowanych od osoby, może być nawet 4 razy niższa niż za odpady niesegregowane? To silny argument przemawiający, za wprowadzeniem takiego zwyczaju do własnego domu.

Segregacja to również duża oszczędność ze względu na zużycie energii oraz surowców naturalnych, a stosując recykling można nadać kolejne życie swoim odpadom. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień pochodzi z odzysku materiałowego. Na przykład eleganckie serwetki, zeszyty, papier toaletowy – powstają z przetworzonego papieru. Z kolei bluza z polaru, doniczka, worek na śmieci, ławka w parku – produkowane są z przetworzonych tworzyw sztucznych.

Jednak głównym bodźcem, który powinien nas skłaniać do segregacji odpadów jest troska o przyszłe pokolenia i środowisko, z którego to właśnie one będą korzystać. Segregując odpady, po prostu zmniejszamy ilość śmieci, które trafiają na wysypiska i zajmują przestrzeń. Odpowiednia selekcja odpadów sprawia, że łatwiej i trafniej zastosować takie metody jak kompostowanie, recykling i spalanie w stosunku do różnych rodzajów odpadów, które są już odpowiednio wybrane w tym kierunku.

Zasady segregacji śmieci

Z badania przeprowadzonego przez Symetrię, czołową polska agencję specjalizującą się w User Experience wynika, że zaledwie 52,35% respondentów potrafi właściwie posegregować śmieci. Poniżej znajdziecie kilka praktycznych rad jak segregować odpady jak profesjonalista:

 • Właściwe przygotowanie jest podstawą sukcesu:

– Nie myjemy opakowań, słoików i innych odpadów.

– Opróżniamy opakowania z resztek zawartości.

– Odrywamy wieczka od pojemników.

– Zgniatamy puszki, butelki plastikowe i inne możliwe odpady.

 • Segregacja papieru (niebieski pojemnik):

– Wyrzucamy: czyste opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, zeszyty, papier biurowy.

– NIE wyrzucamy: zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych ręczników papierowych i chusteczek.

 • Segregacja metali i tworzyw sztucznych (żółty pojemnik):

– Wyrzucamy: puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki od butelek i słoików, plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku (tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach i żywności.

– NIE wyrzucamy: zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, puszek i pojemników po farbach, butelek po olejach samochodowych, opakowań po olejach silnikowych, zatłuszczonych pojemników po żywności.

 • Segregacja szkła (zielony pojemnik):

– Wyrzucamy: opakowania szklane, w szczególności: puste butelki, słoiki, opakowania po kosmetykach, puste opakowania po lekach.

– NIE wyrzucamy: szkła stołowego (szklanki, kieliszki itp.), ceramiki, porcelany, wyrobów ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, szyb, żarówek, świetlówek.

 • Segregacja odpadów zmieszanych (czarny pojemnik)

Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane lub czego nie można oddać do PSZOK-u lub MPSZOK-u.

– Wyrzucamy: np.: resztki mięsne oraz kości, mokry lub zabrudzony papier, zużyte materiały higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, żwirek z kuwet dla zwierząt, fajans, potłuczone szyby i lustra, tekstylia.

– NIE wyrzucamy: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i remontowych, odpadów zielonych, leków oraz chemikaliów.

 • Segregacja bioodpadów (brązowy pojemnik):

– Wyrzucamy: odpadki warzywne i owocowe, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia bez mięsa, kości oraz tłuszczów zwierzęcych.

– NIE wyrzucamy: resztek mięsnych, kości oraz tłuszczy zwierzęcych, olei jadalnych, ziemi i kamieni, odchodów zwierząt.

 • Segregacja gabarytów

Jeśli chodzi o segregację „gabarytów” to na osiedlach należy zapytać swojego administratora, gdzie znajdziesz miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. Natomiast takie odpady powstające na terenie nieruchomości są odbierane w ramach zbiórek z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, zależnie od harmonogramu danego operatora.

– Wyrzucamy: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.

– NIE wyrzucamy: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: stare pralki, lodówki), materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, dużych kartonów, opon samochodowych.

 • Segregacja odpadów zielonych

Odpady te odbierane są od marca do listopada.

– Wyrzucamy: liście, skoszoną trawę, rozdrobnione gałęzie.

– Nie wyrzucamy: kamieni, popiołu, ziemi.

 • Segregacja pozostałych odpadów:

Leki. Przeterminowane leki wraz opakowaniami oraz z termometry rtęciowe oddajemy do wyznaczonych aptek.

Baterie i akumulatory. Zużyte bateria i akumulatory wystarczy zanieść do punktu zbiórki baterii i akumulatorów, często znajdziesz je również w drogeriach lub supermarkatach.

Odpady remontowane i inne. Odpady te należy zutylizować we własnym zakresie. W przypadku większej przebudowy lub generalnego remontu ich wywóz można zlecić wyspecjalizowanej firmie. Jeśli jednak zakres działań jest niewielki,  to większość odpadów budowlanych i remontowych należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u.

Elektrośmieci. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny należy zanieść do punktu zbiórki zużytego elektrycznego i elektronicznego.

Pozostałe odpady nie wymienione. Pozostałe odpady możesz oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK/MPSZOK).

Wyszukiwarka zawsze pomocna

Może tak się zdarzyć, że wciąż będziesz miał wątpliwość. Bo gdzie np. wyrzucić kopertę bąbelkową czy styropianowe opakowanie po monitorze? Można w takim momencie posłużyć się wyszukiwarką. Wystarczy wpisać w okienku wyszukiwarki na stronie odpady, które wzbudzają Twoje wątpliwości i już w sekundę dowiesz się, gdzie należy je wyrzucić.

Wyszukiwarkę znajdziesz tu: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

Istnieją również aplikacje do segregowania śmieci. Te, które cieszą się największą popularnością to:

 • Pan Śmieciarz,
 • Gdzie wyrzucić,
 • EcoScan,
 • Wyrzuć to.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił doroczny raport na temat ochrony środowiska w Polsce. Z danych wynika, że w 2020 zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych (wobec 12,8 mln ton w 2019), a więc o 2,9 proc. więcej niż rok wcześniej. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim. Z gospodarstw domowych odebrano łącznie 11,3 mln ton odpadów, co stanowiło 86,1 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.