Potrzeby psychologiczne stojące za ubezpieczeniem / Психологічні потреби, що стоять за страхуванням

Potrzeby psychologiczne stojące za ubezpieczeniem / Психологічні потреби, що стоять за страхуванням

Potrzeby psychologiczne stojące za ubezpieczeniem / Психологічні потреби, що стоять за страхуванням

Wbrew pozorom nie tylko przesłanki racjonalne i potrzeba zabezpieczenia przyszłości stoją za naszą decyzją o zakupie polisy. Poczucie bezpieczeństwa odpowiada na nasze najbardziej pierwotne potrzeby, a przy okazji jest dowodem na to, że magiczne myślenie nie przestaje być potęgą nawet w XXI wieku.

„Człowiek nie może żyć bez nieustannej ufności w coś niezniszczalnego” – napisał Franz Kafka, jeden z najbardziej utalentowanych literacko agentów ubezpieczeniowych, a na pewno ze swojego talentu literackiego w branży najbardziej znany.

Zanim został jednym z najważniejszych europejskich prozaików, podejmujących tematy egzystencjalne, zaczynał swoją karierę w ubezpieczeniach. W 1907 roku Franz Kafka został po raz pierwszy zatrudniony przez włoskiego ubezpieczyciela Assicurazioni Generali S.p.A. Nie czuł się tam szczęśliwy. Dlatego po roku znalazł zatrudnienie jako wysokiej rangi prawnik w Instytucie Ubezpieczeń od Wypadków Rolniczych w Królestwie Czech w Pradze. Tu pracował przez 14 lat.

Tako rzecze Kafka

Kilka lat temu Princeton University Press opublikowało pisma branżowe Kafki: „Franz Kafka: The Office Writings”. To profesjonalne artykuły i eseje na temat ubezpieczeń, dotyczące m. in. obliczeń składek ubezpieczeniowych dla małych gospodarstw czy zakresu obowiązkowego ubezpieczenia w branży budowlanej. Wydawca zwraca uwagę, że ta publikacja przywraca pisarzowi pozycję ważnego komentatora w szerokim zakresie tematów, takich jak instytucje społeczne, zmiany polityczne i innowacje technologiczne w czasie silnego rozwoju kapitalizmu i przemysłu. Zatem nie tylko zagadnienia współczynnika strat okazały się dla Kafki inspirujące – dzięki pracy w branży ubezpieczeń dogłębnie poznawał ludzkie potrzeby i przyglądał się naszym społecznym lękom. W jednym z jego pism pojawia się spostrzeżenie, że zakup ubezpieczenia jest jak religia – pomaga odeprzeć lęk przed mającym nastąpić złem. O ile pisarz znany ze swojej eksploracji mrocznej strony ludzkiej natury napisał to z przekąsem, o tyle współczesne badania pokazują, że miał dużo racji.

Psychologowie i badania społeczne potwierdzają: podjęcie kroków w kierunku naszego zabezpieczenia finansowego na przyszłość znacznie zmniejszają nasze lęki, a tym samym przekładają się na podniesienie komfortu naszego życia. Intensywne badania nad tym, jakie potrzeby psychologiczne zaspokaja ubezpieczenie i czym się kierują ludzie, decydując się na jego zakup, studiuje Orit Tykocinski – psycholożka behawioralna, której wystąpienie na TEDx wzbudziło wielkie zainteresowanie.

Sercem i głową

Najnowsze badania Orit Tykocinski potwierdzają spostrzeżenia Kafki. Jego zdaniem to, co skłania nas do zakupu ubezpieczenia, to nie racjonalne myślenie, a jego dokładna odwrotność – myślenie magiczne. Zakup ubezpieczenia ma w jego przekonaniu być aktem zabezpieczającym i zaklinającym rzeczywistość. Podobną perspektywę przyjmujemy, kiedy wychodzimy z domu z parasolką – mówimy wtedy, że na pewno nie będzie padać, bo mamy parasol. W naszym przekonaniu pada zawsze wtedy, kiedy go ze sobą nie zabieramy (a przynajmniej takie powiedzenie funkcjonuje wśród tych z nas, którzy wykazują duże pokłady lęku). Przesłanka racjonalna mówi: fakt, że mamy ubezpieczenie, nie zmniejsza ryzyka. Od strony psychologicznej jednak zyskujemy komfort: że reakcja firmy ubezpieczeniowej w razie przykrego zdarzenia zamortyzuje potencjalny cios. Badania potwierdzają: posiadanie ubezpieczenia sprawia, że szybko maleje nasz lęk przed przyszłością, a w konsekwencji – idziemy przez życie odważniej, tak samo też podejmujemy decyzje.

Na wszelki wielki

Orit Tykociński przeprowadzała swoje badania m. in. w Izraelu. Poprosiła jedną grupę o przewidzenie, jakie jest prawdopodobieństwo, że w przyszłości doznają wszelkiego rodzaju zdarzeń medycznych, w wyniku których będą potrzebowali operacji czy fizjoterapii. Inną grupę poprosiła o takie same prognozy, ale najpierw zadała jej pytanie: „czy jesteś ubezpieczony/-a”. Już samo przypomnienie badanym o tym, że mają ubezpieczenie zdrowotne, istotnie wpłynęło na wynik badania – zmniejszyło poziom lęku i zagrożenia. Tykocinski podkreśliła, że już sama świadomość posiadania ubezpieczenia zdrowotnego sprawiła, że badani wskazywali, że są mniej narażeni na utratę pieniędzy, perspektywa wybuchu konfliktu zbrojnego na dużą skalę wydała im się również mniejsza. Pod tym względem Tykocinski podkreśla, że Kafka miał rację: kupujemy ubezpieczenia od zdarzeń, których najbardziej się boimy. Kiedy już jesteśmy uzbrojeni w ten środek ochronny, drastycznie spada nasze poczucie zagrożenia.

Ubezpieczenie to nie szczepionka

Przygotowana przez profesjonalistów i pieczołowicie opracowana polisa na życie z uwzględnieniem potencjalnych ryzyk nie jest szczepionką, a antidotum na potencjalne zdarzenie. Nasz mózg jednak czyta ją zgoła inaczej – jak wykazali Kafka i potwierdziły badania. Jak twierdzi Tykocinski, jako gatunek nie jesteśmy szczególnie biegli w racjonalnej ocenie ryzyka. Najczęściej brakuje nam czasu na dokonywanie racjonalnych obliczeń. W zamian za to opieramy się na naszych przeczuciach, czyli intuicji. Intuicyjna ocena ryzyka zaczyna się od wyobrażenia sobie skutków zdarzenia, którego się boimy. Ubezpieczenie zmniejsza nasz wewnętrzny niepokój: wyobrażone skutki zdarzenia okazują się dla nas mniej ponure. Samo ubezpieczenie kojarzy nam się pozytywnie: z ochroną, wsparciem, pomocną dłonią i spokojem. W języku polskim – bezpieczeństwem, czyli fundamentem piramidy ludzkich potrzeb.

Keep calm and stay safe

Według Tykocinski istnieje również druga strona medalu. Ponieważ po zakupie ubezpieczenia spada nasz poziom lęku o przyszłość, zmniejsza się również nasza uważność: jeździmy mniej ostrożnie, przykładamy mniejszą wagę do zabezpieczeń domu czy stajemy się bardziej beztroscy w trakcie egzotycznej wyprawy czy szalonego wyjazdu w Alpy. Tykocinski badała również reakcje lękowe tych, którzy po wejściu na pokład samolotu otrzymywali informacje o tym, że nie są objęci ubezpieczeniem. Jak podkreślała, już samo uświadomienie sobie, że nie jesteśmy przed czymś zabezpieczeni, wystarczy, aby zniekształcić nasze postrzeganie ryzyka. Nasze poczucie zagrożenia wielokrotnie wzrasta, dramatycznie zawyżamy również możliwe ryzyka.

Jak w przypadku każdej długofalowej decyzji, warto wziąć pod uwagę i głos rozumu, i serca. W prawidłowej ocenie ryzyk pomoże nam agent ubezpieczeniowy, w Unum to Life Protection Advisor, lub zespół profesjonalnego ubezpieczyciela, który śledzi najnowsze trendy i potrafi nam zdystansować się do własnych lęków. Ubezpieczenie „uszyte na miarę” nie tylko zabezpieczy naszą przyszłość, ale pozwoli nam również na co dzień funkcjonować w wyższym komforcie.

Психологічні потреби, що стоять за страхуванням

За нашим рішенням придбати поліс страхування насправді стоять не лише раціональні передумови та потреба забезпечити майбутнє. Почуття безпеки – це наша базова потреба, а також доказ того, що магічне мислення не перестає бути силою навіть у 21 столітті.

«Людина не може жити без постійної довіри до чогось незнищенного», — писав Франц Кафка, один із найбільш літературно обдарованих страхових агентів і, безперечно, найвідоміший своїм літературним талантом. Перш ніж стати одним із найважливіших європейських прозаїків на екзистенціальні теми, він розпочав кар’єру в страхуванні. У 1907 році Франца Кафку вперше найняв італійський страховик Assicurazioni Generali S.p.A. Він не відчував себе там щасливим. Тому через рік він знайшов роботу високопоставленим юристом в Інституті страхування від нещасних випадків у сільському господарстві Чеського Королівства у Празі. Тут він пропрацював 14 років.

Так каже Кафка

Кілька років тому Princeton University Press опублікувало галузеві записи Кафки: «Франц Кафка: Канцелярські записки». Це професійні листи, статті та нариси про страхування, які стосуються, зокрема, розрахунку страхових внесків для малих фермерських господарств або обсягу обов’язкового страхування в будівельній галузі. Видавець зазначає, що ця публікація повертає письменнику його позицію важливого коментатора з широкого кола тем, таких як соціальні інститути, політичні зміни та технологічні інновації в часи, коли капіталізм та промисловість процвітали. Тому Кафку надихнули не лише проблеми фактору втрат – завдяки своїй роботі в страховій галузі він ґрунтовно вивчив людські потреби та поглянув на наші соціальні страхи. В одному з його творів є зауваження, що купівля страховки схожа на релігію – вона допомагає відігнати страх перед прийдешнім злом. Хоча письменник, відомий своїм дослідженням темної сторони людської природи, писав це з іронією, сучасні дослідження показують, що він був цілком правий. Психологи та соціальні дослідження підтверджують: кроки до нашого фінансового забезпечення майбутнього значно зменшують наші страхи і таким чином підвищують комфорт нашого життя. Оріт Тикочінські – поведінковий психолог, чия промова на TEDx викликала великий інтерес, інтенсивно вивчає, які психологічні потреби задовольняє страхування, і що люди обирають, вирішуючи його купити.

Серце і голова

Останні дослідження Оріт Тикочінські підтверджують спостереження Кафки. На його думку, купувати страховку спонукає не раціональне мислення, а його повна протилежність – магічне мислення. На його думку, придбання страховки має бути актом, що захищає та заклинає реальність. Ми дотримуємося подібної точки зору, коли виходимо з дому з парасолькою – тоді ми говоримо, що дощу точно не буде, бо у нас є парасолька. На нашу думку, дощ завжди йде, коли ми не беремо її з собою (або принаймні такий вислів існує серед тих із нас, хто дуже боїться). Раціональна передумова полягає в тому, що той факт, що ми маємо страховку, не зменшує ризику. Але ми отримуємо психологічний комфорт: реакція страхової компанії на випадок неприємної події пом’якшить потенційний удар. Дослідження підтверджують: наявність страхування означає, що наш страх перед майбутнім швидко зменшується, а отже – ми сміливіше йдемо по життю і так само приймаємо рішення.

На усі випадки

Оріт Тикочінські проводила свої дослідження зокрема в Ізраїлі. Вона попросила одну групу спрогнозувати ймовірність того, що в майбутньому вони зазнають будь-яких медичних випадків, які потребуватимуть операції або фізіотерапії. Іншу групу вона попросила зробити такі ж прогнози, але спочатку поставила питання: «Чи ви застраховані?» На результати дослідження суттєво вплинуло лише нагадування респондентам про те, що вони мають медичне страхування – воно знизило рівень тривоги та загроз. Тикочінські підкреслює, що лише усвідомлення наявності медичного страхування означає, що респонденти вказують на те, що вони менше схильні до втрати грошей, а також що перспектива широкомасштабного збройного конфлікту здається їм меншою. У цьому плані Тикочінські наголошує, що Кафка мав рацію: ми купуємо страхування від подій, яких найбільше боїмося. Як тільки ми озброїмося цим засобом захисту, наше відчуття небезпеки різко падає.

Страховка не є вакциною

Підготовлений ​​професіоналами та ретельно розроблений поліс страхування життя з урахуванням потенційних ризиків є не вакциною, а антидотом від потенційної події. Наш мозок, однак, зчитує це зовсім по-іншому – як показав Кафка і підтвердили дослідження. Як стверджує Тикочінські, як вид ми не особливо вправні в раціональній оцінці ризику. Найчастіше нам не вистачає часу на раціональні розрахунки. Натомість ми покладаємося на наші внутрішні відчуття, тобто на інтуїцію. Інтуїтивна оцінка ризику починається з уявлення наслідків події, якої ми боїмося. Страховка зменшує нашу внутрішню тривогу: уявні наслідки події виявляються для нас менш похмурими. Саме страхування у нас асоціюється з чимось позитивним: із захистом, підтримкою, рукою допомоги та спокоєм. Польською мовою – безпека, тобто основа піраміди людських потреб.

Зберігайте спокій і будьте в безпеці

За словами Тикочінські, є й інша сторона медалі. Оскільки після покупки страховки у нас знижується рівень страху перед майбутнім, знижується і наша уважність: ми їздимо менш обережно, менше приділяємо уваги безпеці будинку або стаємо більш безтурботними під час екзотичної подорожі чи божевільної поїздки в Альпи. Тикочінські також досліджувала тривожні реакції тих, хто після посадки в літак отримав інформацію про те, що на них не поширюється страхування. Як вона підкреслила, одного лише усвідомлення того, що ми від чогось не захищені, достатньо, щоб спотворити наше сприйняття ризику. Наше відчуття небезпеки збільшується в рази, і ми драматично переоцінюємо можливі ризики.

Як і при будь-якому довгостроковому прийнятті рішення, важливо враховувати як свій розум, так і своє серце. Страховий агент Unum to Life Protection Advisor або команда професійних страховиків, які слідкують за останніми тенденціями та можуть дистанціюватися від власних страхів, допоможуть правильно оцінити ризики. Страхування «на замовлення» не тільки убезпечить наше майбутнє, але й дозволить нам функціонувати з більшим комфортом щодня.