Postanowienie noworoczne: zmienić/znaleźć pracę.  Na taką z sensem i potrzebną innym.

Postanowienie noworoczne: zmienić/znaleźć pracę. Na taką z sensem i potrzebną innym.

Postanowienie noworoczne: zmienić/znaleźć pracę. Na taką z sensem i potrzebną innym.

Jeśli z początkiem roku rozważasz zmianę lub znalezienie nowej pracy, wiedz że jest profesja, w której relacje z drugim człowiekiem są oparte na szacunku i zaufaniu. Tego stanowiska nie da się skopiować do innych firm, a aplikowanie na nie wymaga wewnętrznej analizy własnych predyspozycji i systemu wartości. O jakiej roli zawodowej mowa? To Life Protection Advisor, czyli profesjonalny agent ubezpieczeniowy, który jest uosobieniem bezkompromisowej etyki i najwyższej jakości pracy.

A kiedy jest się agentem firmy Unum Życie TUiR S.A., której misją jest zapewnienie spokoju ducha dziś chroniąc jutro tych, których kochasz, to trzeba przede wszystkim kochać ludzi oraz chcieć budować z nimi długotrwałe relacje oparte na zaufaniu. By być Life Protection Advisorem takiej firmy trzeba mieć silne poczucie odpowiedzialności, uczciwość i wewnętrzną dyscyplinę. Poniżej znajdziecie krótki obraz tego, jak wygląda ta praca i jaka jest jej misja.

Chronić życie i zdrowie

Już w samej nazwie stanowiska Life Protection Advisor zawiera się kluczowa rola agenta. Poprzez nawiązywanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami, współpracownicy towarzystwa ubezpieczeniowego dają im poczucie bezpieczeństwa i spokój ducha, otaczając ich prawdziwa opieką i będąc przy nich w najtrudniejszych momentach życia. To właśnie wtedy niosą prawdziwą pomoc. W jaki sposób? Agent oferując ubezpieczenia na życie, składa jednocześnie obietnicę, że w razie poważnej choroby, inwalidztwa lub śmierci, spółka wypłaci klientowi lub jego bliskim należne świadczenie. Celem jest zabezpieczenie finansowe rodziny, spłata zobowiązań finansowych czy pomoc w utrzymaniu podobnego standardu życia. Aby móc dopasować taką ochronę do indywidualnych potrzeb klienta, agent musi potrafić słuchać. Być pełnym empatii i zrozumienia dla potrzeb, obaw i trosk klienta. Sprzedaż ubezpieczenia możliwa jest dopiero na końcu tego procesu i wyłącznie w jednym przypadku: gdy analiza wskazała faktyczne potrzeby ubezpieczeniowe klienta, które wymagają odpowiedniego zabezpieczenia.

Misja specjalna

Sukces w tym zawodzie gwarantuje zadowolenie w każdej sferze i wiąże się z poczuciem, że praca którą się wykonuje jest ważna i potrzebna. W tym przekonaniu agenci utwierdzają się już po pierwszych rozmowach z klientami, którzy dzielą się refleksją, że dzięki polisie na życie mogą spokojnie spać, bo czują się bezpiecznie. Agenci nawiązując relacje z klientami, nierzadko bardzo się z nimi zżywają. Są przy nich gdy zawierają związki, gdy rodzi się dziecko, gdy zmieniają pracę i za każdym razem dostosowują ochronę ubezpieczeniową do aktualnej sytuacji życiowej. To sprawia, że ta praca daje możliwość nawiązywania bardzo bliskich, przyjacielskich relacji. Natomiast bywają też trudne momenty, które najmocniej odczuwają właśnie agenci. To chwile, gdy klienta dotyka nieszczęście: poważna choroba lub śmierć. Agent najczęściej dowiaduje się o tym pierwszy i pomaga przejść rodzinie przez proces składania wniosku o wypłatę świadczenia. Są to niezwykle trudne emocjonalnie momenty dla Life Protection Advisorów, którzy w obliczu takiego nieszczęścia muszą zachować siłę i profesjonalizm, by spełnić daną klientom obietnicę. Trzeba być tego świadomym, że praca z ludźmi to również praca z bolesnymi emocjami. Dobrze jest wiedzieć, że w takich momentach misją agenta jest przyniesienie potrzebnych w tej niezwykle trudnej sytuacji pieniędzy, które może nie ukoją bólu, ale pomogą uporać się z piętrzącymi się wydatkami. I tym samym po raz kolejny obdarować klientów spokojem i poczuciem bezpieczeństwa.

Wiedza i doświadczenie

Osoby zainteresowane współpracą w roli Life Protection Advisora, nie mogą mieć doświadczenia w branży ubezpieczeniowej. To kluczowe wymaganie, wynikające z faktu, że do tej profesji firma chce przygotować kandydatów od podstaw i zgodnie z jej filozofią działania. Każdy z Life Protection Advisorów rozpoczyna swoją podróż od autorskiego szkolenia, a następnie bierze udział w kilkumiesięcznym Programie Profesjonalnego Rozwoju. Są to szkolenia nie tylko produktowe, ale również z przepisów prawa, regulacji na rynku ubezpieczeń czy sukcesji spadkowej. Dotyczą one również kształtowania umiejętności sprzedażowych, zarządzania biznesem czy po prostu budowania relacji opartych na szacunku, zaufaniu i etyce. W tym czasie stawiają pierwsze kroki sprzedażowe przy silnym wsparciu swojego menadżera. Zamiłowanie do sprzedaży, doświadczenie w tym zakresie i  apetyt na sukces będą dla kandydata niezwykle pomocne. Przy czym istotne jest, by nie była to sprzedaż pod wyniki. Firma przykłada ogromną wagę do uczciwej sprzedaży.

Niezależność przedsiębiorcy z korporacyjnym wsparciem

Każdy Life Protection Advisor to niezależny przedsiębiorca, który sam decyduje o swoim czasie, sam poszukuje możliwości dotarcia do klientów i sam poprzez swoje zaangażowanie decyduje o wysokości swojego wynagrodzenia, które – co warto podkreślić – nie ma górnej granicy. Spółka bardzo mocno wspiera agentów. Kandydaci, zaczynając pracę i ucząc się pod okiem doświadczonych kolegów, nie dysponują jeszcze szeroką bazą klientów.  Dlatego też otrzymują wsparcie finansowe. Z czasem stałe wynagrodzenie, niezależne od wyników sprzedaży maleje na poczet rosnącej prowizji ze sprzedaży. Wysokość wynagrodzenia będzie zależała głównie od wyników pracy agenta. Ponadto agenci mają możliwość uczestniczenia w wielu konkursach sprzedażowych, a wysokie wyniki nagradzane są udziałem w międzynarodowych konferencjach. Co więcej, mają możliwość dołączenia do elitarnego, międzynarodowego stowarzyszenia uznanych ekspertów finansowych Million Dollar Round Table i czerpać z wiedzy oraz doświadczenia najlepszych z całego świata (w tym roku do grona MDRT zakwalifikowało się aż 32 przedstawicieli z Unum Życie). Life Protection Advisor sam decyduje o przebiegu swojej kariery zawodowej, ponieważ może wybrać ścieżkę specjalistyczną lub menedżerską, budując zespoły sprzedaży i wspierając agentów w osiąganiu wysokich wyników i osobistych sukcesów.

Każdy Life Protection Advisor na pierwszym miejscu stawia jakość w obsłudze i oferowanych rozwiązaniach. Dzięki temu buduje pełne szacunku i zaufania długotrwałe relacje. Nieustanne doskonaląc się, zawsze mądrze dobiera te rozwiązania, które najlepiej będą służyć klientom.