Jak ubezpieczyć się dobrze – czyli o luce ubezpieczeniowej

Jak ubezpieczyć się dobrze – czyli o luce ubezpieczeniowej

Jak ubezpieczyć się dobrze – czyli o luce ubezpieczeniowej

W Polsce luka ubezpieczeniowa jest zjawiskiem, które staje się coraz bardziej widoczne, na co wskazują różne badania i raporty m.in. Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Pomimo rosnącej świadomości w zakresie ubezpieczeń, cały czas istnieje znacząca różnica między realnymi potrzebami ubezpieczeniowymi a rzeczywistym poziomem ochrony, który Polacy wybierają. W tym artykule dowiecie się, jak skutecznie zabezpieczyć siebie i swoich bliskich.

Luka ubezpieczeniowa – co to?

Luka ubezpieczeniowa to różnica między rzeczywistymi
potrzebami ubezpieczeniowymi a posiadanym zakresem ochrony.
Pewne zdarzenia, które nie zostały zabezpieczone przez system ubezpieczeniowy, powodują straty finansowe. W ten sposób powstaje luka ubezpieczeniowa. Według danych PIU wielu Polaków nie posiada wystarczającego zabezpieczenia na wypadek śmierci, choroby, utraty dochodów czy przejścia na emeryturę, co może doprowadzić do poważnych problemów z płynnością finansową.

PIU w swoim raporcie podaje, że luka ubezpieczeniowa w obszarze zdrowia wynosi aż 125 mld złotych rocznie, natomiast luka emerytalna – 75 mld złotych i w ciągu 40 lat zwiększy się do 25 bln złotych. Cała ta kwota niedoubezpieczenia stanowi ponad 1/4 budżetu naszego państwa. Co prawda, ubezpieczenia nie pokryją wszystkich zobowiązań związanych z lukami, ale pomogą
w zabezpieczeniu znaczącej części potrzeb Polaków. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne zapewnia profilaktykę, szybki dostęp
do specjalistów i wczesną diagnostykę, co jest szczególne ważne dla nas – jako przyszłych emerytów – ponieważ według danych GUS jedynie połowę emerytury przeżyjemy w zdrowiu.

Co przyczynia się do powstawania luki ubezpieczeniowej?

 • Niska świadomość ubezpieczeniowa Polaków – wielu z nas nadal nie zdaje sobie sprawy z istotności posiadania odpowiedniego ubezpieczenia. Często brakuje nam wiedzy
  na temat dostępnych produktów ubezpieczeniowych i korzyści, jakie mogą przynieść;
 • Sceptyczne nastawienie do ubezpieczeń, które są często postrzegane jako drogie, co zniechęca do ich zakupu.
  W rzeczywistości jest dostępnych wiele różnych produktów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb i budżetu;
 • Brak długoterminowego myślenia – często Polacy skupiają się wyłącznie na bieżących wydatkach i nie myślą o zabezpieczeniu przyszłości;
 • Niewystarczające środki na zabezpieczenie przyszłości – zgromadzone oszczędności często nie pozwalają nam na całkowite pokrycie nieoczekiwanych wydatków.

Jak dobrać odpowiednie ubezpieczenie dla siebie?

Dobranie odpowiedniego ubezpieczenia wymaga zrozumienia własnych potrzeb i dostępnych opcji. Nie musimy samodzielnie analizować ofert – pomogą nam w tym eksperci w zakresie ubezpieczeń. Warto spotkać się z agentem ubezpieczeniowym, który przeprowadzi z nami rzetelną analizę potrzeb ubezpieczeniowych, finansowych, zdrowotnych. Co więcej,
odpowie na wszystkie nasze pytania, abyśmy w pełni zrozumieli proponowane produkty ubezpieczeniowe, a także pomoże ocenić plusy i minusy każdej oferty, uwzględniając nasze potrzeby
i budżet.

Jaka jest odpowiednia suma ubezpieczenia na życie?

Suma ubezpieczenia na życie jest różna w indywidualnych przypadkach, jednak przy pewnych założeniach można obliczyć, jaka kwota zapewni spokój ducha ubezpieczonemu i jego bliskim
w razie trudnych sytuacji życiowych. Dobierając kwotę świadczenia, należy brać pod uwagę różne czynniki, takie jak: zabezpieczenie finansowe rodziny na wypadek śmierci jej głównego żywiciela, zobowiązania kredytowe, pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji itp. PIU podaje, że przeciętna suma ubezpieczenia na wypadek śmierci powinna być ustalona na poziomie co najmniej 330 tys. złotych, zakładając średnie wartości wynagrodzenia i zadłużenia Polaków. Większość z nas nie jest w stanie odłożyć na czarną godzinę tak dużą kwotę, dlatego warto się ubezpieczyć.

Dobre ubezpieczenie na życie powinno być dostosowane
do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Oto kilka kluczowych kroków, które warto podjąć, aby odpowiednio się zabezpieczyć:

 • Ocena potrzeb – agent ubezpieczeniowy przeprowadzi dokładną analizę naszych potrzeb i naszej sytuacji finansowej. Należy zastanowić się, jakie ryzyka chcemy zabezpieczyć, np. spłatę kredytu hipotecznego, utrzymanie rodziny w razie naszej choroby, koszty edukacji dzieci lub ewentualnego leczenia.
 • Porównanie posiadanych zabezpieczeń – agent pomoże nam sprawdzić, czy mamy wystarczającą ochronę np. oferowaną przez pracodawcę w ramach ubezpieczenia grupowego. Wesprze nas także w ocenie, czy ubezpieczenie, które kupiliśmy, by zabezpieczyć kredyt, zabezpieczy też naszą rodzinę, a także omówi z nami inne aktywa mogą liczyć bliscy w razie naszej śmierci.
 • Wybór odpowiedniego produktu, przy wsparciu agenta ubezpieczeniowego, który najlepiej odpowiada naszym potrzebom i oczekiwaniom i przedstawi nam kilka wariantów ubezpieczenia do wyboru.
 • Regularna weryfikacja polisy – życie się zmienia, a wraz z nim nasze potrzeby finansowe. Warto regularnie (np. z okazji rocznicy zakupu ubezpieczenia) zweryfikować swoją polisę
  i w razie potrzeby dostosowywać jej zakres do aktualnych okoliczności.
 • Trzymaj rękę na pulsie – ważne jest, aby znać wysokość składek, okresy karencji, a także warunki wypłaty świadczeń. Dobre zrozumienie tych aspektów pomoże uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Luka ubezpieczeniowa w Polsce to istotny problem, który może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa finansowego polskich rodzin. Dlatego wybór odpowiedniego ubezpieczenia
na życie to kluczowy krok w kierunku zabezpieczenia przyszłości swojej i swoich bliskich. Przemyślana i dobrze dobrana polisa może zapewnić spokój ducha i finansową stabilność w obliczu nieprzewidzianych zdarzeń.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu PIU.

Źródło: https://piu.org.pl/polacy-i-ryzyko-jak-sie-ubezpieczamy-luka-ubezpieczeniowa-w-polsce/