Inwestowanie pieniędzy w niepewnych czasach

Inwestowanie pieniędzy w niepewnych czasach

Inwestowanie pieniędzy w niepewnych czasach

Rosnąca inflacja, niekończąca się pandemia koronawirusa, zapowiedzi wojen handlowych oraz widmo realnych wojen militarnych sprawiają, że coraz bardziej zaczynamy myśleć o naszych pieniądzach oraz zastanawiamy się, gdzie i jak mądrze je ulokować, by były bezpieczne, nie traciły swojej wartości, a nawet, by przyniosły nam zyski.

Aby osiągnąć sukces finansowy, należy nauczyć się zasad właściwego inwestowania. Bardzo ważne jest określenie celu inwestycyjnego, jaki chcemy osiągnąć, a następnie oznaczenie czasu trwania inwestycji. Im dłuższy czas inwestowania środków, tym wyższy potencjalny zwrot z inwestycji. Inwestycja jest bowiem poniesieniem pewnych nakładów teraz, aby w przyszłości móc korzystać z jej profitów. W co dziś warto zainwestować? Odpowiedzi na to pytanie wypadają różnie, ponieważ dotyczą zarówno środków jakie możemy przeznaczyć na inwestycję, jak też naszych możliwości, wiedzy, zainteresowań i czasu jaki możemy na to poświęcić. Poniżej prezentujemy plusy i minusy najczęściej spotykanych form inwestycji:

Fundusze inwestycyjne

Zalety inwestycji:

 • łatwa i szeroka dostępność – w fundusze mogą inwestować niemal wszyscy, nawet ci którzy posiadają mały kapitał
 • szerokie możliwości inwestowania
 • łatwe dobranie funduszu do indywidualnej strategii inwestycyjnej (np. ochrona kapitału przed inflacją)
 • duża płynność finansowa – inwestycję można zakończyć w dowolnym czasie
 • wysoki poziom bezpieczeństwa – ze względu na sposób działania, ryzyko bankructwa funduszu jest znikome
 • zaangażowanie inwestora ogranicza się do zakupu lub sprzedaży jednostek uczestnictwa. Pozostałe obowiązki związane z zarządzaniem inwestycją i śledzeniem rynku realizuje wykwalifikowana kadra zarządzająca funduszem.
 • kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

Wady inwestycji:

 • konieczność ponoszenia dodatkowych opłat np. dystrybucyjnych lub za konwersję jednostek
 • trudność oceny funduszy, które ciężko porównywać względem siebie
 • pieniądze za zbycie jednostek uczestnictwa otrzymujemy nie od razu, ale w ciągu kilku dni
 • 19 % podatek od zysku (rozlicza fundusz)

Lokaty bankowe

Zalety inwestycji:

 • duża dostępność i proste metody wyboru najkorzystniejszych lokat
 • niewielki kapitał na założenie
 • bezpieczeństwo – nigdy nie stracimy zainwestowanych na lokacie środków, możemy jedynie nie zarobić.
 • gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do 100.000 EUR
 • przewidywalność zysku – a szczególnie lokat ze stałym oprocentowaniem, który gwarantuje konkretny procent zysku
 • proste zasady korzystania z lokat
 • łatwość założenia lokaty – wystarczy, że podpiszesz umowę i wpłacisz do banku deklarowaną kwotę

Wady inwestycji:

 • mały zysk, często poniżej poziomu inflacji
 • brak dostępu do zainwestowanych środków – umieszczenie pieniędzy na lokacie wiąże się często z zamrożeniem ich na cały okres trwania oferty. Jeśli przedterminowo wypłacimy zainwestowane środki musimy liczyć się z utratą oprocentowania czy nawet z karą umowną 
 • 19 % podatek od zysku (rozlicza bank)

Inwestycje na giełdzie

Zalety inwestycji:

 • możliwość zainwestowania nawet niewielkiego kapitału
 • zyski z rosnących akcji – dzięki akcjom, których ceny wzrosną, możemy liczyć na duże zyski
 • wypłata dywidendy w przypadku części akcji, czyli wypłata zysków. Dywidenda stanowi dodatkowe źródło dochodu, które nie jest powiązane z ceną akcji.
 • handel akcjami jest elastyczny. Większość akcji można kupić i sprzedać w dowolnym momencie w godzinach rynkowych 
 • atmosfera giełdowa, emocje
 • różnorodność papierów wartościowych i możliwość ich doboru do własnej strategii inwestycyjnej

Wady inwestycji:

 • potrzeba specjalistycznej wiedzy
 • duże ryzyko wahań oraz spore straty związane z nagłym spadkiem kursu posiadanych przez nas akcji
 • brak gwarancji regularnych zysków. Zysk lub strata fizycznie realizują się po transakcji sprzedaży papierów wartościowych.
 • 19 % podatek od zysku (rozlicza inwestor)
 • koszty dodatkowe: prowizje oraz koszty otwarcia rachunku maklerskiego
 • skrajne emocje: euforia, stres i nerwy

Nieruchomości

Zalety inwestycji:

 • niski poziom ryzyka w kontekście cen nieruchomości
 • niższe oprocentowanie kredytów hipotecznych w porównaniu z oprocentowaniem pożyczek
 • potencjalny zysk ze sprzedaży nieruchomości większy niż inwestycja w lokaty długoterminowe
 • realna perspektywa wzrostu wartości nieruchomości gruntowych. Powierzchnia gruntów jest ograniczona ilościowo, a zatem popyt na działki może być wyższy przy niezmiennym poziomie podaży
 • zabezpieczenie kapitału
 • możliwość uzyskania dochodu z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości
 • bardzo niskie ryzyko całkowitej utraty kapitału oraz praktycznie niemożliwy spadek wartości nieruchomości do zera
 • możliwość ubezpieczenia nieruchomości od różnego rodzaju ryzyka

Wady inwestycji:

 • duży kapitał konieczny na inwestycję (wysoki wkład własny) lub konieczność wspomagania się kredytem
 • mała płynność i możliwe trudności ze zbyciem
 • brak możliwości nabycia wszystkich dostępnych na rynku nieruchomości – np.. Na przestrzeni ostatnich lat wprowadzono ograniczenia w możliwości nabywania nieruchomości rolnych
 • potrzeba specjalistycznej wiedzy z zakresu lokalnego rynku nieruchomości i aktualnie obowiązujących przepisów
 • konieczność ponoszenia dodatkowych opłat np. podatku od nieruchomości oraz opłat administracyjnych oraz czynszów
 • długi okres zwrotu z inwestycji

Złoto

Zalety inwestycji:

 • ochrona oszczędności. Złoto może przenosić wartość w czasie podwyższonej inflacji.
 • dostępne jest złoto fizyczne oraz instrumenty finansowe oparte o złoto
 • to idealna inwestycja dla osób, które nie mają zaufania do systemów bankowych i nie lubią trzymać pieniędzy na rachunku lub lokacie
 • niski próg wejścia i łatwy dostęp do złota inwestycyjnego
 • złoto jest dobrem łatwo zbywalnym. Uznawane jest praktycznie na całym świecie
 • jest uznawane za jedną z bezpieczniejszych inwestycji

Wady inwestycji:

 • brak szybkiego zysku
 • inwestycja w złoto najbardziej opłaca się wtedy, gdy sytuacja na rynkach jest stabilna
 • problem z przechowywaniem i ochrona przed kradzieżą zakupionych sztabek lub monet

Alternatywne inwestycje

(diamenty, dzieła sztuki, metale szlachetne, przedmioty kolekcjonerskie, alkohole np. wino lub whisky)

Zalety inwestycji:

 • możliwość inwestycji w produkty z różnych branż
 • możliwość zarabiania pieniędzy na własnej pasji
 • możliwość uzyskania wysokich stóp zwrotu z inwestycji
 • są korzystnym i bezpiecznym rozwiązaniem, ponieważ są w niskim stopniu skorelowane z aktualną sytuacją panującą na rynkach finansowych

Wady inwestycji:

 • wysokie ryzyko zależne np. od mody i koniunktury
 • niska płynność
 • często długi czas oczekiwania na zwrot kapitału
 • ograniczenia prawne w swobodnym przepływie tych dóbr między krajami
 • trudność z ustaleniem ich wartości, które wymaga eksperckiej wiedzy oraz jest podatne na modę