Benefity pracownicze. Czego dziś potrzebuje pracownik?

Benefity pracownicze. Czego dziś potrzebuje pracownik?

Benefity pracownicze. Czego dziś potrzebuje pracownik?

Wybuch pandemii COVID-19 i wprowadzenie wielu rządowych obostrzeń znacząco wpłynęło na polski rynek pracy. Przyzwyczajeni do względnej stabilności pracownicy, nagle musieli zmierzyć się z nową rzeczywistością oraz nowymi wyzwaniami.

Na oczach pracowników modyfikowany był styl pracy, organizacja biur, wygląd oraz możliwość korzystania z przestrzeni wspólnych. Wielu pracowników z dnia na dzień przeszła na tryb pracy zdalnej. Dom stał się jednocześnie miejscem pracy i rodzinnym gniazdkiem. Strefy prywatna i zawodowa przenikają się jak nigdy dotąd, a pracodawcy na niespotykaną wcześniej skalę zaczęli dostrzegać jak zdrowie, dobre samopoczucie i satysfakcja pracownika przekładają się na rezultaty biznesowe. Wraz ze zmianą stylu pracy, zaczęły też zmieniać się potrzeby pracowników. Pracodawcy zaczęli więc szukać rozwiązań i benefitów, które będą dopasowane do nowej rzeczywistości, ponieważ dostęp do niektórych – tych już oferowanych pracownikom będzie utrudniony lub niemożliwy. Jeszcze w 2019 roku największym zainteresowaniem dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi były: pakiet medyczny, karnety fitness, ubezpieczenie na życie. Rok 2020 znacznie to zmienił i tym, co najbardziej interesuje pracowników jest: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie oraz elastyczny czas pracy.

 Według raportu Sedlak & Sedlak „Benefity w oczach pracowników 2020”, 75% firm oferuje świadczenia dodatkowe dla swoich pracowników. W porównaniu do 2019 roku, gdzie odsetek firm wynosił 82% widać, że z benefitów rezygnują głównie mikro i małe przedsiębiorstwa, najbardziej dotknięte efektem pandemii.

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną oraz wymagającą i niestabilną sytuacją rynkową, ·pracownicy oczekują od pracodawców efektywnego wsparcia na wielu płaszczyznach:

Zdrowie i prywatna opieka medyczna

Od wielu lat pracownicy wskazują ją jako najbardziej pożądany benefit pozapłacowy, najlepiej w wariancie rozszerzonym. Szczególnie dzisiaj jest to ważne i dlatego pomimo kryzysu pracodawcy chętnie utrzymują ten rodzaj świadczeń.

Ubezpieczenie najbardziej pożądane

W ostatnim czasie na znaczeniu zyskały ogromnie ubezpieczenia na życie i zdrowotne.  Sytuacja, jaka panuje w kraju i na świecie spowodowała zmianę myślenia ludzi i chęć posiadania zabezpieczenia, bo to, co nieprzewidziane stało się nagle bardzo realne. Okazało się, że utrata zdrowia z dnia na dzień to nie czarnowidztwo a realne zagrożenie. Pracownicy i pracodawcy zaczęli dokładnie przyglądać się, co zawiera ich ochrona i jak mogą ją dostosować do nowych potrzeb. Okazało się, że zwiększenie ochrony czy zakup dodatkowej polisy pozwala na wzmocnienie zadowolenia z warunków pracy i wizerunku odpowiedzialnego pracodawcy. Z badania Unum Insight wynika, że dla 97% respondentów oferowanie ubezpieczeń na życie przez pracodawcę jest ważne lub bardzo ważne.

„Kiedy wszyscy szczególnie troszczymy się o swoje zdrowie i zmagamy z ogromną niepewnością, na znaczeniu zyskują te benefity, które nie tylko pomagają pracownikom w sytuacji poważnego zachorowania, ale też zapewniają potrzebne pieniądze na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczenia grupowe na życie to wyraz troski pracodawcy o pracownika i o jego poczucie bezpieczeństwa. Co więcej, przystąpienie do programu może być w pełni zdalne i nie wymaga obecności pracownika w biurze. Dzięki specjalnej aplikacji, pracownik sam może dopasować swoją ochronę, dokupując dodatkowe umowy chroniące go np. w przypadku nowotworu czy choroby kardiologicznej. To doskonałe połączenie grupowej ochrony z indywidualnym podejściem do każdego pracownika” – Joanna Grudnik, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych w Unum Życie

Elastyczny czas pracy / możliwość pracy zdalnej

Wiele firm już od ponad pół roku funkcjonuje w całości lub częściowo w trybie zdalnym. W ramach lepszej organizacji pracy zdalnej, pracownikom wypożyczono do domu ergonomiczne fotele, laptopy, niezbędne sprzęty, zadbano też o lepsze łącza internetowe. Od tego benefitu zależy również możliwość godzenia obowiązków domowych z pracą, szczególnie jeśli pod opieką pracowników są dzieci, które mogą z dania na dzień przejść w tryb nauki zdalnej, czy niesamodzielni starsi członkowie rodzin.

Szkolenia i troska o wellbeing pracowników

W czasie pandemii szczególnie ważne stało się zadbanie o dobre samopoczucie pracowników, na które powinno się patrzeć holistycznie. Tym bardziej, że trudno dziś oddzielić wyraźnie pracę od życia osobistego. To jak śpimy, jakie mamy relacje z rodziną, jak radzimy sobie z łączeniem wielu ról i ile energii nas to kosztuje niesamowicie wpływa na efektywność pracy. Część firm zdecydowała się na współpracę ze specjalistami psychologami w celu poprowadzenia warsztatów o tematyce dotyczącej radzenia sobie ze stresem.  Zainteresowaniem wśród pracowników cieszą się anonimowe konsultacje indywidualne z terapeutami, dofinansowanie do spotkań ze specjalistami, konsultacje z coachem, dostęp do aplikacji medytacyjnych, czy kursy online dotyczące zdrowia psychicznego.

Sport i pasje

Nadal cieszą się zainteresowaniem pracowników, choć powoli tracą na znaczeniu. Pracownicy w trosce o swoje bezpieczeństwo nie wracają tak chętnie do klubów sportowych, a aktywność fizyczną realizują w nowych formach – on-line. Niektórzy mają swoje własne sprzęty w domach i tam z nich korzystają. Dobra kondycja fizyczna i możliwość realizacji własnych pasji mają ogromny wpływ na dobrostan psychiczny, dlatego w firmach częściej pojawiają się programy, które wspierają pracowników w ich aktywności: dofinansowania do zajęć sportowych, czy kulturalnych.

Zdrowie na talerzu

W czasie koronawirusa bardziej niż dotychczas liczy się regularne odżywianie i zbilansowana dieta, jednak zdalne wykonywanie obowiązków służbowych i jednoczesna opieka nad dziećmi nie sprzyjają temu. Ma to wpływ nie tylko na odporność pracownika, ale też na jego efektywność i kondycję psychiczną. Niektóre firmy zdecydowało się zatem na żywieniowe benefity pracownicze. Są to np. karty, które pozwalają na cyfrowe płatności zbliżeniowe oraz dają możliwość zamówienia posiłków przez Internet.